Kontak Teli Düzeltme Aracı

Katener Kontak (seyir) teli burkulma, deformasyon gibi durumlarda doğrusallığını kaybeder. Bu durum Elektrikli Araç Pantograflarında hasara ve dolayısıyla katener sistemlerinin çok daha büyük arıza ve hasara neden olabilir. Bu araç sayesinde kontak teline tekrar doğrusallığını kazandırılır.

  • Basit kurulum
  • 100-120-150 mm² nominal kesit alanına sahip tellere uygun
  • Korozyona dayanıklı sağlam gövde
  • Yaklaşık 6 kg